laadi mind!

Nüüd on Smardile raha laadimine veelgi mugavam! Lisaks sellele, et raha saab mobiililt Smardile laadida, on võimalik ka Smart kõnekaardi kasutajal paluda laadimist teiselt Smart kaardilt või Tele2 lepinguliselt numbrilt. Laadimist saab küsida nii ühekordse kui ka perioodilise ülekandena. Vaata detaile!

Kuidas paluda laadimist teiselt numbrilt?

Selleks, et laadimist paluda teiselt Smart või Tele2 lepinguliselt mobiilinumbrilt, tuleb saata sõnum numbrile 95004. Sõnumi hind on 0,04 €. Sõnumi sees tuleb määrata:

  • Tellimise koodsõna PALUN
  • Laaditav summa (eurodes)
  • Smart kõnekaardi või Tele2 lepinguline mobiilinumber (ehk „Sponsor“)
  • Laadimise periood (ühekordne laadimine või püsikorraldus iganädalase ja igakuise perioodilise laadimisega)
Sõnumite sisu:

PALUN S 5XXXXXXX
PALUN S 5XXXXXXX N
PALUN S 5XXXXXXX K

PALUN– raha küsimise koodsõna
S – soovitav laadimise summa vahemikus 1-30 eur (numbrid koma või täpiga, nt 1,6 eur või 3.2 eur, arvestatakse ainult esimesed 2 kohta peale koma)
5XXXXXXX – Smart kõnekaardi või Tele2 lepinguline mobiilinumber, kellelt soovid laadimist küsida
N, K – püsiva laadimise periood

Mobiilse laadimise äpp nutitelefonidele Android operatsioonisüsteemiga

Nüüdsest on Smart kõnekaardi laadimine veelgi lihtsam! Tõmba oma nutitelefoni mobiilse laadimise äpp ning laadi raha mõne klikiga. Lihtsalt vali laadimise summa, telefoninumber ja laadimise periood ning saada taotlus täitmiseks!

Tasuta rakenduse saad alla tõmmata siit!

Taotluse kinnitamine

Sõnumi saatmisel tuleb numbrile, mille määrasid sõnumi sees (taoltluse saajale), SMS-teavitus, milles palutakse tal kinnitada ülekanne sinu Smart numbrile. Igale ülekandele määratakse oma unikaalne number (ID). Taotlus tuleb kinnitada 5 minuti jooksul peale selle edastamist. Vastasel juhul taotlus tühistatakse.

Kinnitamiseks peab taotluse saaja saatma sõnumi numbrile 95004, sõnumi hind 0,04 € + ülekande summa. Sõnumi sisuks KINNITAN ID

KINNITAN – laadimise kinnitamise koodsõna
ID – laadimise taotluse unikaalne number

Kinnitamise edastamisel toimib ülekanne sinu numbrile koheselt. Raha ülekandmisest teavitatakse mõlemaid osapooli SMS-teavitusega.

Näide:

Laadimise taotleja number 58123456
Taotluse saaja number 5505000

Taotleja saadab SMSi numbrile 95004 sisuga:
PALUN 5 5505000

Taotluse saajale saadetakse järgnev teavitus:
Number 58123456 edastas sulle laadimise taotluse summas 5 eur. Laadimist 2385 saab kinnitada 5 minuti jooksul. Nõustumiseks saada KINNITAN 2385 numbrile 95004. Kui kinnitust ei saadeta 5 minuti jooksul, laadimise taotlus tühistatakse.

(2385 on laadimise ID)

Taotluse saaja saadab SMS numbrile 95004 sisuga:
KINNITAN 2385

Laadimise taotlejale saadetakse SMS-teavitus:
Number 5505000 kinnitas sinu laadimise taotluse 2385

Taotluse saajale saadetakse taevitus:
Laadimise taotlus 2385 numbrilt 58123456 on kinnitatud

Taotluse tühistamine

Juhul kui taotluse saaja ei soovi taotlust kinnitada, siis tuleb antud taotlus lihtsalt ootele jätta. Sõnumis määratud perioodi möödumisel taotlus tühistatakse automaatselt.
Taotluse saab peatada ka käsitsi, kui saata SMS sisuga STOP ID numbrile 95004

STOP – taotluse peatamise koodsõna
ID – laadimise taotluse unikaalne number

Näide:

STOP 2385

Lisainfo ja muud tingimused

  • Sõnumi teel laadimise taotlemisel kehtivad samad ülekande reeglid (sh limiidid) kui mobiiliga laadimisel
  • Sõnumi teel laadimise taotlemisel toimib arveldus samalaadselt mobiiliga laadimisele: lepingulise numbri puhul lisatakse ülekande summa igakuisele arvele, kõnekaardi puhul arveldatakse summa saldost maha.
  • Eripakkumine! Lepinguliselt numbrilt perioodilisel laadimisel summas alates 8 € ja rohkem, laetakse 10% suurem summa. Pakkumine kehtib kuni 31.12.2018.
  • Juhul kui kõnekaardi kasutaja kuritarvitab taotluse esitamise teenust (saadab massiliselt päringuid), on Tele2-l õigus kaart sulgeda

Saldo ja kõnekaardi kehtivust saab kontrollida valides *245# (päringu hind 0,05 €) või Smart iseteeninduses tasuta.