Kõnekaardi üldtingimused

  • Eesti-siseseid, Eestist välismaale ning välismaal peetavate kõnede kestust mõõdetakse 60-sekundilise täpsusega.
  • Andmemahu hinnastamise samm Eestis, Euroopa Liidus ja EEA riikides on 1 kB. Väljaspool Eestit, Euroopa Liitu ja EEA riike - 100 kB.
  • Helistamisel Tele2 klienditeeninduse numbritele kehtib Tele2 võrku helistamise hind.
  • Laetud kõneaeg kehtib 6 kuud (180 päeva). Kui kõneaega ei ole 6 kuu jooksul ära kasutatud, tuleb juurde laadida vähemalt 2 €, sest muidu katkeb 6 kuu möödudes väljahelistamise võimalus ning kaob ka ettemakstud kõneaeg. Samas jääb number veel üheks kuuks (30 päeva) avatuks sissetulevatele kõnedele ja SMS-idele ning samuti saad kõneaega juurde laadida. Kui kõneaega ei lisata 7 kuu (210 päeva) jooksul pärast viimast laadimist, kaotab kõnekaart kehtivuse ja number suletakse. Sel puhul tuleb kõnekaardi taaskasutamiseks osta uus stardikomplekt.
  • Kõnekaarti pole lubatud kasutada telekommunikatsiooniteenuse vahendamiseks kolmandatele isikutele. Kõnekaardi lubamatu kasutamise korral on Tele2-l õigus kaart sulgeda.
  • Kõnekaardil olevat kõneaega ei vahetata rahaks.
  • Kõnekaardi kasutamisel kehtivad lisaks Tele2 teenuse- ja interneti kasutamise tingimused, millega on võimalik tutvuda Tele2 kodulehel www.tele2.ee.

Tele2 jätab endale õiguse muuta kõneaja hindu ja kõnekaardi kasutamise tingimusi.