Smart stardikas + telefon tingimused

Tele2 Eesti AS kampaania "Võta Stardikas+Telefon - saad kuni 60 € eest tasuta kõneaega lisaks" kampaaniatingimused.
 • Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2) kampaania "Võta Stardikas+Telefon - saad kuni 60 € eest tasuta kõneaega lisaks" (edaspidi Pakkumine) toimub perioodil 10.02.2015 kuni 31.12.2018 (kaasa arvatud) Tele2 uutele Smart kõnekaardi klientidele.
 • Pakkumine kehtib kõnekomplekti mobiiltelefonidega kaasas olevatele Smart kõnekaartidele, mis on kasutusele võetud (aktiveeritud) Pakkumise perioodil (edaspidi Osalejad).
 • Pakkumises Osalejad saavad kuni 60 € eest tasuta kõneaega (edaspidi Soodustus)
  • Soodustuse saamise eelduseks on igakuine kõneaja laadimine summas vähemalt 5 € kaheteistkümne (12) üksteisele järgneva kuu vältel.
  • Osaleja saab 50% kõneaega laetud kõneajale lisaks. Laadimisel antav Soodustus on korraga kuni 5€. Näiteks kui laed korraga 6€, siis saad 3€ eest kõneaega lisaks, laadides 10€ ja rohkem saad 5€ eest kõneaega lisaks.
  • Soodustus rakendub Pakkumises osalejale kaheteistkümnes osas (12 x kuni 5€) järgmiselt:
   • Soodustuse esimene osa (kuni 5€) lisatakse Pakkumises osaleja kõneaja kontole stardipaketi aktiveerimiskuule järgneval 10. kuupäeval;
   • Soodustuse järgmised osad (11 x kuni 5 €) lisatakse Pakkumises osaleja kõneaja kontole iga kuu 10. kuupäeval. Juhul, kui 10. kuupäev on puhkepäev (nt nädalavahetus või riiklik püha), siis lisatakse Soodustus Pakkumises osaleja kõneajakontole 10. kuupäevale järgneval tööpäeval.
 • Kui Soodustuse perioodil ühes kalendrikuus ei laeta kõnekaardi kasutamiseks korraga 5 € eest kõneaega, siis ei lisata selle kuu eest ega tagantjärgi Pakkumises osaleja kõneaja kontole Soodustust. Samuti ei maksta kasutamata Soodustust välja rahas.
 • Soodustuse lisamine ei pikenda kõnekaardi kehtivusaega.
 • Soodustust saab kasutada tavapäraste mobiilsideteenuste kasutamiseks - eestisiseseks helistamiseks ja sõnumite saatmiseks tavahinnaga võrkudesse ning internetis surfamiseks. Soodustust ei saa kasutada eritariifsete numbritele ja võrkudesse helistamiseks ja sõnumite saatmiseks, rahvusvahelisteks kõnedeks ja sõnumiteks, välismaal teenuste kasutamiseks, lisa- ja sisuteenuste tellimiseks ega seadmete ostmiseks.
 • Tarbitavad teenused maksustatakse vastavalt Smart kõnekaardi hinnakirjale. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 • Tele2 eeldab klientide poolt kõnekaardi mõistlikku kasutamist, mille kohaselt klient kasutab temale väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Tele2 poolt pakutavate sideteenuste tavapärases mahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Tele2 võrgus. Kliendi poolt kõnekaardi ebamõistlikul kasutamisel on Tele2-l õigus kaart sulgeda.
 • Tele2-l on õigus teha täpsustusi käesolevates tingimustes või neid muuta, teavitades muudatustest kodulehe vahendusel.

Lisainfot Pakkumise kohta saab Smardi kodulehelt ja Tele2 kliendiinfo telefonilt 6 866 866.