Kõnede suunamine

Kõne suunamine on teenus, mis võimaldab Sinu numbrile tulevaid kõnesid suunata edasi teistele telefonidele. Kõnesid on võimalik suunata nii eesti kui ka välismaa numbritele, nii mobiilile kui lauatelefonile. Suunamine pole võimalik, kui numbril on väljahelistamine piiratud (nt ei ole piisavalt kõneajajääki) või number on ajutiselt suletud.

Kõnedesid saab edasi suunata kahel erineval moel:

  • Tingimusteta suunamine - edasi on suunatud eranditult kõik kõned
  • Tingimuslik suunamine - numbri suunamiseks on seatud eritingimused (nt suunatakse vaid siis, kui telefon on hõivatud, levist väljas või välja lülitatud)

Suunamiste tasud

Kõnede suunamise aktiveerimine ja muutmine on tasuta. Suunatud kõnet käsitletakse kui iseseisvat kõnet, mis on algatatud kõne suunaja poolt, ehk iga sissetulnud kõne, mis suundub edasi, maksustatakse kehtiva hinnaplaani järgi.
NB! Kui suunajal on aktiivne soodusplaan, mis sisaldab tasuta kõneminuteid, siis suunatud kõnesid ei arvestata sinna hulka.
Näiteks: "Kõned" soodusplaani puhul ei lähe suunatud kõned 3000 kõneminuti arvestusse, vaid need maksustatakse põhitariifi järgi.
Kui oled välisriigis olles aktiveerinud tingimusliku suunamise, rakendatakse suunatud kõnede puhul rahvusvahelisi tariife. Tingimusteta suunamise korral rahvusvahelisi tariife ei rakendata.

Suunamiste aktiveerimine

Suunamisi on võimalik aktiveerida nii telefoni seadete menüüst, kuid võib ka kasutada allolevaid lühikoode.

Tingimusteta suunamine

Aktiveerimiseks sisesta telefoni klaviatuurilt **21*telefoninumber# + kõne alustamise klahv
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##21# + kõne alustamise klahv
Tingimustega suunamine kui kõnele ei vastata määratud aja jooksul
Aktiveerimiseks sisesta **61*telefoninumber**aeg sekundites# + kõne alustamise klahv
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##61# + kõne alustamise klahv

  • selle suunamise korral heliseb mobiiltelefon teatud aja ja kui ei vastata, suunatakse kõned määratud telefoninumbrile.
  • mobiiltelefoni kutsungi standardpikkus on 5 sekundit, mida on võimalik muuta vahemikuks 5-30 sekundit
  • kutsungi pikkuseks tuleb sisestada kahekohalise numbrina - näiteks kui soovite seada selleks 5 sekundit, sisestada number 05

Tingimuslik suunamine, kui telefon on välja lülitatud või ei ole kättesaadav

Aktiveerimiseks sisesta **62*telefoninumber# +kõne alustamise klahv
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##62# +kõne alustamise klahv

Tingimuslik suunamine, kui number on kinni

Aktiveerimiseks sisesta **67*(telefoninumber)# +kõne alustamise klahv
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##67# +kõne alustamise klahv

  • see suunamine ei toimi, kui samaaegselt on aktiveeritud koputusteenus

Kõik tingimuslikud suunamised korraga

Aktiveerimiseks sisesta *004*telefoninumber# +kõne alustamise klahv
Suunamise lõpetamiseks sisesta ##004# +kõne alustamise klahv

  • see on tingimuslik suunamine, mille korral suunatakse kõik sissetulevad kõned vabalt valitud telefoninumbrile
  • kui telefon on sees ja ei vasta, siis suunamise viide on 10 sekundit