Üritatud kõne info

Nüüdsest on võimalik kõnekaardi klientidel saada infot üritatud kõnede kohta, mis toimusid kui kliendi telefon oli välja lülitatud, teeninduspiirkonnast väljas või telefonile ei vastata määratud aja jooksul. Teenuse aktiveerimine ja kasutamine Eestis on tasuta.

Kui telefoniga ei ole võimalik ühendust saada, kuuleb helistaja järgmist teadet:

"Telefon on välja lülitatud või levipiirkonnast väljas. Teie telefoninumber koos kõne toimumise ajaga edastatakse SMSi teel."

Sulle saadetakse SMS, mille saatjaks on helistaja number ning sisuks üritatud kõne(de) aeg.

Üritatud kõne teavituse kuulamine on paketipõhise hinnaga. SMS saatmine on tasuta.

Teenuse aktiveerimine

Teenust saab aktiveerida kõnede suunamisega telefonist teenusnumbrile 58 500 500 või lühikäskudega.

Kõne suunamine, kui mobiiltelefoniga ei saada ühendust (62).

Kui mobiiltelefon on välja lülitatud või ei ole võrgu teeninduspiirkonnas, mängitakse helistajale kohe teade.

Aktiveerimiseks vali telefonilt: **62*58500500# OK

Suunamiste lõpetamine

Kõigi suunamiste üheaegseks lõpetamiseks kasutage standardtoimingut ja valige telefonilt:

##002# OK

Teenuse kasutamine välisriikides

Teenuse kasutamine Lätis ja Leedus

Teenus toimib Lätis ja Leedus viibides analoogselt Eestile, kuid tasustatakse erinevalt.

Juhul, kui on aktiveeritud suunamise tüüp "Kõne suunamine, kui mobiiltelefoniga ei saada ühendust (62)" ja telefon on käsitsi nupust välja lülitatud, siis on teate-SMS'id tasuta.

Kõikidel muudel juhtudel tasustatakse vastuvõetavad teate-SMS'id vastavalt väljahelistatava kõneminuti tariifile - 1 teavitus maksab 30-sekundilise väljahelistatava kõne hinna.

Näide:
Teenuse aktiveerija viibib Leedus, tal on aktiveeritud "Kõne suunamine, kui mobiiltelefon on kinni (67)" ning talle helistab sõber Eestist. Teenuse aktiveerija telefon on kinni ning kõnele ta ei vasta. Sel juhul helistaja kuuleb üritatud kõne teavituse teksti ning teenuse aktiveerija maksab siseneva teate-SMS'i eest 0.114 €, mis on väljahelistatava kõne esimese 30 sekundi tariif Lätis.

Teenuse kasutamine teistes välisriikides

Teistes välisriikides (v.a Läti ja Leedu) on võimalik kasutada ainult suunamise tüüpi "Kõne suunamine, kui mobiiltelefoniga ei saada ühendust (62)". Juhul, kui telefon on käsitsi nupust välja lülitatud, siis on teate-SMS'id tasuta. Juhul, kui telefon on levist väljas või aku saab tühjaks, siis teenus ei toimi.